Medas allergiläkemedel Dymista lanserades i USA under 2012. Sedan i fjol ingår Dymista i de subventionerade förmånssystemen i en rad europeiska länder som England, Tyskland och Sverige.

Stena Sessan

Långsiktigt ägande med omtanke och engagemang

Stena Sessan grundades efter att Stena förvärvade Sessanlinjen i början av 1980-talet. Som ett av tre moderbolag utgör Stena Sessan en av grundpelarna i Stena Sfären. Bolagets investeringsverksamhet präglas av långsiktighet och engagemang, inte minst i tanksjöfart i egenskap av huvudägare i Concordia Maritime. Dessutom är Stena Sessan huvudägare i läkemedelsföretaget Meda och industriföretaget Beijer Electronics.

Stena Sessans investeringar består i huvudsak av det noterade dotterbolaget Concordia Maritime samt intressebolagen Meda och Beijer Electronics. Dessutom äger bolaget RoPax-fartyget Stena Jutlandica samt 50% av två shuttletankers, Stena Sirita och Stena Spirit, tillsammans med ett kanadensiskt rederi. Stena Sessans investeringsfilosofi är att följa och utveckla bolagen genom ett långsiktigt och engagerat ägande. Sammanfattningsvis har investeringarna fallit väl ut. De senaste tio åren har substansvärdet ökat från cirka SEK 1 miljard till drygt SEK 6 miljarder.

Händelser under året

För Stena Sessan utvecklades verksamhetsåret 2013 enligt plan. Vad gäller innehaven hade det börsnoterade Concordia Maritime, i vilket Stena Sessan har en ägarandel på ungefär 52%, ett händelserikt år. Läs om företagets verksamhet här.

Meda fortsatte att utvecklas positivt under året. Läke­medlet Dymista är en ny patenterad produkt för behandling av säsongsbunden allergisk rinit som under 2013 godkändes i Europa. Efter 14 framgångsrika år valde vd Anders Lönner att avgå, för att ersättas av Jörg-Thomas Dierks som sedan 2005 har varit verksam som operativ chef för Meda.

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunik­ation. Under 2013 lanserades ett produktprogram under eget varumärke, där syftet är att göra avancerad teknik enkel att använda.

Dotterbolag

Concordia Maritime AB (publ) är ett internationellt tankrederi som fokuserar på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.

Omsättning: MSEK 468
VD: Kim Ullman
Antal anställda: 394
Stena Sessans ägarandel: 52,3%
www.concordiamaritime.com

Intressebolag

Beijer Electronics  AB (publ) är ett expansivt teknikföretag inom industriell automation och datakommun­ikation som marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Omsättning: MSEK 1 376
VD: Fredrik Jönsson
Antal anställda: 776
Stena Sessans ägarandel: 29,9%
www.beijerelectronics.se

  

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt läkemedelsföretag. Produkterna säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i mer än 50 länder.

Omsättning: MSEK 13 114
VD: Jörg-Thomas Dierks
Antal anställda: drygt 2 900
Stena Sessans ägarandel: 22,7%
www.meda.se

VD-kommentar

Engagemang, omtanke och finansiell styrka
Värdet av Stena Sessans investeringar uppgår till mer än SEK 6 miljarder och vårt bidrag till dessa bolag består av ett långsiktigt ägande som präglas av engagemang, omtanke och finansiell styrka.

Vår huvudsakliga verksamhet består i att följa och utveckla våra innehav. De ledande befattningshavarna i bolagen driver och utvecklar sina affärsverksamheter på ett föredömligt sätt. Vår ekonomiska styrka gör att vi hela tiden håller ögonen öppna för nya spännande investeringar.

Bert Åke Eriksson

VD Stena Sessan