OFFSHORE DRILLING

Omtanke med fokus på säkerhet

Stenas kärnvärde Care omsätts i praktisk handling med hjälp av det så kallade ”STOP Observation System”, vilket används för att förbättra såväl säkerhet som miljö.

Det är viktigt att alla i besättningen känner till den så kallade ”Stop the job”-policyn. Den innebär att vem som helst i besättningen har både rätten och ansvaret att säga till sin kollega, överordnad som underordnad, att sluta med en pågående arbetsuppgift om personen anser att det finns en påtaglig säkerhetsrisk.

Medarbetarna rapporterar kontinuerligt in sina observationer i ”The STOP Observation System”. De så kallade ”Stop cards”, stoppkort, som används kan ses som ett praktiskt uttryck för hur Stenas kärnvärde omtanke manifesteras inom Stena Drilling. Varje månad lyfts ett av de inrapporterade stoppkorten fram som exempel på ett tydligt sätt att demonstrera omtanke om kollegorna och för att sprida kunskap bland andra medarbetare om potentiella säkerhetsrisker ombord.

  Prisat säkerhetsarbete

2013 mottog Stena Drilling än en gång bransch­organisationen International Association of Drilling Contractors årliga pris för sitt säkerhetsarbete, både i kategorin för riggar (semi­submersibles) och borrfartyg.

Systemet används också för att följa upp miljöarbetet ombord på fartygen och riggarna. Sedan uppföljningen av miljörelaterade stoppkort började 2011 har antalet rapporter ökat vilket är ett tydligt tecken på ökad medvetenhet och stärkt miljöansvar hos besättningen. Mellan 2011 och 2012 ökade antalet rapporter med 3 procent, och från 2012 till 2013 med 27 procent.

Ökad kunskap om miljöfrågor

För Stena Drilling är det viktigt att öka ­kunskapen internt kring miljöfrågor. I dagsläget har 62 procent av all personal i land genomgått en miljöutbildning.

Nästa i Hållbarhetsrapport    

Shipping

Ny teknik och förändrat beteende