Genom ett nära samarbete med hyresgäster och lokala aktörer skapar Stena Fastigheter trygga, stabila och trivsamma boende­miljöer.

Stena Fastigheter

Bygger och förvaltar med trivsel i fokus

Stenas fastighetsverksamhet i Sverige bedrivs via Stena Fastigheter och internationellt via Stena Realty. Totalt uppgår det ägda och förvaltade beståndet till 2,4 miljoner m2, varav merparten finns i Sverige. Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Stena Fastigheter ska vara hyresgästens förstahandsval.

Stena Fastigheter har under året prioriterat nyproduktion. I centrala Malmö, ett stenkast från Stortorget, investerar Stena MSEK 100 i kontor och lägenheter. Projektet inleddes 2012 och inflyttning påbörjas i början av 2014. Vidare har Stena tagit det första spadtaget för hyresrätter i Lomma hamn, en investering på MSEK 70.

I Stockholmsregionen har Stena Fastigheter investerat MSEK 500 i Ängby Park där 320 lägenheter nu står klara. I Bredäng börjar nästa år byggandet av 180 lägenheter, varav hälften utgörs av studentlägenheter. Nästa år inleds också byggandet av 380 lägenheter i Kvarngärdet i Uppsala.

Sveriges miljonprogram har ett stort upprustningsbehov. Stena Fastigheter lägger ungefär MSEK 500 om året i den typen av investeringar. I Uppsala pågår renovering av Kvarngärdet. Där investerar Stena MSEK 600 under perioden 2011–2015. I Handen, Haninge kommun, har MSEK 200 investerats i upprustning av badrum.

I Göteborg görs ett omtag i Pennygången, ett område med experimentell byggnation från tiden före miljonprogrammet, då fastigheterna visat sig vara i sämre skick än förväntat. Här har Stena Fastigheter ansökt om att starta ett program-arbete för att undersöka möjligheterna att bygga fler bostäder. Samtidigt utvecklas dialogen med de boende för att bättre fånga upp deras synpunkter.

Det har varit svårt att förvärva fastigheter i Sverige då prisläget varit högt. Ett av få förvärv som Stena Fastigheter genomförde under 2013, gjordes för Stenas ägarfamilj, där vi i Göteborg köpte Gröna skrapan, en kommersiell fastighet som uppförts av Skanska och som är miljöklassad enligt miljöklassificerings­systemet LEED Platinum. Fastigheten förvaltas av Stena Fastigheter.

Internationellt

Utvecklingen i Houston, Texas, har varit stark de senaste två åren. Under sommaren 2013 skrev Stena Realty hyreskontrakt med företaget Jacobs Engineering, ett av världens största teknik­konsultbolag, om drygt 8 000 m2 i en nybyggd fastighet i Houston. I slutet av 2013 tecknade även kemi- och energikoncernen Sasol hyresavtal om 17 500 m2. Det nya avtalet har lett till att Stena bygger ytterligare en fastighet i Houston. Investeringarna i Houston uppgår till cirka MUSD 100 och båda avtalen löper på lång tid.

Under 2013 förvärvade Stena Realty en fastighet i Midtown, London. Företaget äger nu fyra centrala fastigheter i London. Köpeskillingen var MGBP 15,6 och Stena fortsätter att utvärdera London, men konjunkturuppgången har ökat efterfrågan och gjort fastigheter dyra.

I sydfranska Sophia Antipolis är Stena Realty en betydande fastighetsägare med 50 000 m2 kommersiella lokaler. Området präglas av låga vakanser och företaget ska bygga ytterligare 2 000 m2 kontor i World Trade Center. Bygglov är beviljat och byggandet inleds under 2014.

Den holländska marknaden för kommersiella lokaler lider av stora vakanser. Detta möter Stena med lokal organisation och samarbete med mäklare. Fräscha visningslokaler och entréer som är mer välkomnande än grannfastigheternas leder till konkurrensfördelar för Stena Realty.

Utemiljöernas utformning är viktig för att skapa trivsel i bostadsområdena. På bilden utsmyckning från Fisksätra i Nacka.

Avyttrade fastigheter

I Göteborg har Stena Fastigheter avyttrat en fastighet vid Gullbergsvass till Platzer. Vidare såldes några mindre fastigheter i Stockholm och Lomma samt en i Amsterdam. Totalt avyttrades fastigheter med motsvarande drygt MSEK 50 i reavinst.

Samhällsengagemang

Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar länge. Detta innebär ett nära samarbete med hyresgäster och lokala aktörer för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Nu skapar Stena Fastigheter Relationsförvaltning® 2.0, bland annat genom att tillsatta en tjänst som relationsförvaltningsstrateg.

I fokusområden som Fisksätra, Lövgärdet och Hermodsdal arbetar Stena Fastigheter för att medverka till att ge barnen en bra uppväxt. Det görs bland annat genom att erbjuda barn och ungdomar läxhjälp, men också genom att medverka till att det finns fritidsverksamhet i anslutning till skolorna.

Inför sommaren 2014 har Stena Fastigheter beslutat erbjuda sommarjobb åt 300 ungdomar. Sommarjobben ska primärt förläggas till de områden där det är extra svårt för ungdomar att få jobb. Stena kräver skrivna CV, genomför riktiga anställningsintervjuer och erbjuder skriftliga arbetsintyg efter sommarjobbet. Syftet är att ungdomarna ska förberedas för arbetslivet samtidigt som de får en känsla för det område de bor i.

Miljö

Fastigheternas förbrukning av energi, el och vatten påverkar miljön. Stena Fastigheter ska minska förbrukningen med 20% till 2020, i förhållande till 2010. Hittills är utfallet bättre än plan. Förbrukningen följs månad för månad, för att mäta ­resultatet av gjorda justeringar och investeringar i syfte att hålla ner konsumtionen. Stena Fastigheter jämför fastigheter av liknande standard och ålder, och sprider goda exempel inom organisationen. Hyresgästerna uppmuntras att spara genom till exempel individuell mätning av varmvatten.

I varje given situation genomför Stena Fastigheter de insatser som är mest effektiva både ur kostnads- och miljö­synpunkt. Det har till exempel handlat om justeringar av värmeanläggningar och installation av snålspolande enheter i vattensystemen. Ett annat exempel är närvarostyrd belysning av LED-teknik. Vidare använder Stena Fastigheter endast grön el i sina fastigheter.

VD-kommentar

Sverige står inför en stor bostadsbrist, inte minst när det gäller hyresrätter. Stena Fastigheter ser möjligheten att bidra till att lösa detta genom att arbeta fram detaljplaner och få igång nyproduktion. Målet är att årligen bygga 500 hyresrätter. I områden som vi redan äger kommer vi att arbeta genom förtätning. Bostadsbristen är en stor utmaning inför de närmaste åren. Bostadsbyggandet måste fördubblas – och vi vill vara med och bidra.

Christel Armstrong Darvik

VD Stena Fastigheter

Nästa i Årsöversikt

STENA ADACTUM

FORTSATT INDUSTRIELLT BYGGANDE