Stena DrillMAX, ett av Stena Drillings fyra djupvattensborrfartyg, på charter till Tullow Oil positionerad utanför Västafrikas kust.

Stena Drilling

Förlängda avtal och två beställda riggar

Stena Drilling är en av världens främsta oberoende borriggsoperatörer. Från huvudkontoret i Aberdeen, Skottland, driver företaget en global verksamhet och opererar fyra borrfartyg för ultradjupt vatten samt tre ”midwater” borriggar. Med flera framgångsrika nybyggnads- och ombyggnadsprojekt har Stena Drilling varit banbrytande på flera områden inom teknisk utveckling och innovation i offshoreindustrin.

Under 2013 tecknade Stena Drilling avtal med Samsung Heavy Industries om byggandet av två nya semi-submersible borriggar, med rätten att cancellera en enhet. Kostnaden per rigg uppgår till MUSD 800 och leverans av den första riggen är planerad till april 2016 och den andra till september 2016.

En mycket betydelsefull kommersiell händelse under året var att kontraktet för Stena Forth förlängdes. Det nya avtalet gäller upp till fem år och omfattar vissa cancelleringsmöjligheter, men sträcker sig under alla förhållanden till utgången av 2015. Avtalet är tecknat med Hess Corporation, och Stena Forth kommer att operera i amerikanskt vatten utanför Mexikanska golfen.

Under året tecknades även flera kontrakt för Stena Drillings övriga enheter. För Stena Carron tecknades ett nytt kontrakt för Statoils räkning och fartyget kommer fram till och med första kvartalet 2017 att operera utanför Angola. Stena DrillMAX treårskontrakt med Tullow Oil trädde i kraft under 2013 och fartyget är verksamt utanför Väst­afrika.

Stena Drilling har under året installerat en andra BOP (Blowout Preventer/utblåsningssäkerhetsventil) på Stena DrillMAX samt Stena Forth för att på så sätt öka säkerheten i samband med oljeborrning. Stena Spey och Stena DrillMAX har under året genomgått rutinmässig SPS (Special Periodic Service) för att erhålla den obligatoriska klassificeringen.

Säkerheten

Säkerheten ombord på borriggarna är ständigt aktuellt för Stena Drilling. 2012 inträffade en olycka på Stena Clyde som tyvärr medförde att två av våra besättningsmän omkom. Fram till dess och även därefter har Stena Drilling varit för­skonat från allvarligare incidenter.

Säkerhetsarbetet organiseras på stabsnivå, men de avgörande insatserna sker i linjeorganisationen på borrenheterna. Bolaget följer händelseutvecklingen genom statistik och annan rapportering, och tar initiativ för att personalen ska fokusera på säkerhetsarbetet. För att hålla uppe säkerheten övar personalen regelbundet för att vara förberedda när något oförutsett inträffar.

Eftersom det handlar om människor finns det alltid en risk att det uppstår fel, men Stena Drilling arbetar successivt med att eliminera sina brister. Det gäller säkerhetskultur såväl som praktiskt arbete med underhåll av processer, maskiner och material.

Sedan förra året har bemanningen av Stena Clyde setts över och säkerhetsavdelningen har omorganiserats. Stena Drillings säkerhetsarbete fortgår och syftar till att minska antalet incidenter ner till noll.

En besättningsman i arbete vid borrtornet ombord på borrfartyget Stena Forth.

Marknadens utveckling

Marknaden för prospektering och utvinning av olja har för­ändrats under de senaste 20 åren. Tidigare var marknaden till 80% kontrollerad av internationella oljebolag, medan marknaden idag domineras av statliga bolag. För 20 år sedan trodde ingen att nationella kinesiska bolag skulle komma att utvecklas till betydelsefulla partners, men marknaden har förändrats. Stena Clyde ska operera utanför Australien för kinesiska Sinopec under 2014. Denna marknadsförskjutning har påverkat affärerna, men de grundläggande behoven är fortfarande desamma: oljebolagen behöver finansiering och teknologi.

Marknadsanalytiker förutspår en produktionsökning om 2–3% om året på längre sikt, men under 2014 blir det sannolikt en liten nedgång i produktionen. Oljebolagens marknadsstrategier har tidigare varit att öka omsättningen, men många bolag prioriterar nu lönsamhet. Det gör att många oljebolag planerar en minskning av de egna aktivi­teterna för att leta nya fyndigheter. För att nå lönsamhet har oljebolagen ökat investeringarna i syfte att kunna öka ­produktionen.

De kommande årens marknad för borrning på ultradjupt vatten präglas av svårigheter att öka kapaciteten, och inte förrän 2016–2017 förväntas kapacitetsbristen vara åtgärdad genom leverans av nya enheter. På marknaden finns det gott om äldre riggar som fasas ut och ersätts av moderna riggar.

 

VD kommentar

Oljan är, och kommer för lång tid framöver att vara en byggsten för vårt samhälle. Den är energirik, lätt att transportera och lätt att använda. Baserat på det ser Stena Drilling positivt på marknaden.

De kontrakt som Stena Drilling har tecknat gör att bolaget står tryggt genom såväl 2014 och 2015.

De kommande åren ser ut att bli starka, inte minst gäller detta operationer i Nordsjön och då primärt i den norska och engelska sektorn. Dessa sektorer präglas av äldre riggar som kommer att fasas ut till förmån för nya riggar. Vi tror därför på ett år med lönsamma kontrakt och ska fokusera på förstklassig operativ och säkerhetsmässig prestanda på våra fartyg och riggar – i framtiden handlar det om ”performance perfection”.

TOM WELO VD Stena Drilling

Stena Drilling • Case Hess

Samarbetet tar fram det bästa hos båda

Hess har sedan länge ett framgångsrikt samarbete med Stena Drilling. Samarbetet inleddes redan i början på 1990-talet med borrenheten Stena Spey i brittiska Nordsjön. Mer nyligen har borrfartygen Stena Forth och Stena DrillMAX arbetat på uppdrag av Hess. Stena Forth är nu inne på femte året av ett långt kontrakt och tjänstgör för närvarande på Hess djupvattenfält Tubular Bells i Mexikanska golfen. Stena DrillMAX borrade sex prospekteringsbrunnar med gott resultat åt Hess i Ghana under 2012–2013 och har nu kontrakterats för ytterligare tre provborrningar i Ghana under 2014.

– Samarbetet mellan Hess och Stena är ett partnerskap som bygger på delade värderingar och gemensamma förväntningar när det gäller säkerhet, tillförlitlighet och drifts­resultat, säger Sam Brown, chef för Drilling and Completions Offshore Americas and West Africa på Hess Corporation. Han tillägger att en annan styrka är att båda företagen lyfter problem, och arbetar öppet och konstruktivt med dem.

– Hess utmanar Stena och Stena utmanar Hess. På så vis sporras båda företagen att göra sitt allra bästa, säger Sam Brown. Han är positiv till hur Stena underhåller och driver ­borrenheterna:

– Stena är ett välskött företag som löpande investerar i sina borr­enheter och sina medarbetare, vilket gör att de kan förbättra säkerheten, tillförlitligheten och drifts­resultatet.

Sam Brown

Director of Drilling and Completions Offshore Americas and West Africa på Hess Corporation

Nästa i Årsöversikt

STENA BULK

BRA AFFÄRER GER SNABB EXPANSION AV FLOTTAN