Fastighetsinnehav

Fastigheter Ägt och förvaltat per 31 december 2013          
  Antal   Uthyrningsbar yta, kvm
  Fastigheter Bostäder Lokaler    Bostäder Lokaler Totalt Totalt, %
Sverige – Stena Fastigheter                
Göteborg 96 8 780 682   606 739 156 027 762 766 32
Malmö 92 6 292 671   446 681 158 403 605 084 25
Stockholm 126 8 657 1 300   607 060 159 834 766 894 32
Totalt 314 23 729 2 653   1 660 480 474 264 2 134 744 89
                 
Internationellt – Stena Realty                
Nederländerna 37   173     136 678 136 678 6
Frankrike 6   124     47 636 47 636 2
USA 3   27     21 965 21 965 1
Storbritannien 3   18     17 179 17 179 1
Övrigt 1   1     4 516 4 516 1
Totalt 53   375     242 603 242 603 11
Totalt 367 23 729 3 028   1 660 480 716 867 2 377 347 100
                 
          70% 30% 100%  
                 
Marknadsvärde på ägd fastighetsportfölj per 31 december 2013: SEK 27,8 miljarder
Uthyrningsgrad per 31 december 2013 Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsgrad, %
Sverige    
Bostäder 1 453 409 99,3
Kommersiella lokaler 369 943 85,6
     
Utomlands    
Kommersiella lokaler 242 603 77,8