Däcksbesättning avlägsnar isen från en Stena P-MAX i vinterväder.

Northern Marine Management

Tre decennier av förstklassig fartygsdrift

Med bas i Glasgow, Skottland, tillhandahåller Northern Marine Management (NMM) tjänster inom fartygsdrift till både Stenakoncernen och utvalda externa kunder genom ett globalt nätverk av kontor i Aberdeen, Glasgow, Göteborg, Sankt Petersburg, Houston, Manila, Mumbai, Shanghai och Singapore.

I augusti 2013 ingick NMM ett avtal med Chevron om att inrätta utbildningscentrumet Chevron Learning and Development Centre på NMMs anläggning i Clydebank utanför Glasgow. Centret ska hysa ett antal avancerade simulatorer för brygga och maskinrum som kan användas av sjöfolk från såväl Chevron som NMM. Därigenom stärks det långsiktiga samarbetet mellan Stena och Chevron ytterligare.

Utveckling i Fjärran Östern

I januari 2013 förvärvade NMM hela Austen Maritime-koncernen i Singapore, som tidigare samägdes 50/50 med P&O Australia. Övertagandet gör att NMM kan fokusera på att bredda ­utbudet av de shippingrelaterade tjänster som levereras från koncernen i Singapore.

Under året grundades Stena Marine Shanghai, med lokaler i centrala Shanghai. Det nya företaget bildades efter det att NMM hade tecknat sitt första avtal om fartygsdrift med ett kinesiskt shippingföretag. Avtalet var resultatet av NMMs långvariga fokus på affärsutveckling med samarbetspartners i Fjärran Östern.

2013 blev också året då NMM kunde fira 30 år i branschen, en period som präglats av stadig, lönsam tillväxt.

Fokus på kostnadskontroll, säkerhet och energi

Precis som under de senaste åren låg fartygsägarnas och transportörernas fokus även 2013 på fortsatt kostnadskontroll i en marknadssituation präglad av sjunkande intäkter. Regelverken i branschen blir allt strängare och kostnaden för att följa de hårdare bestämmelserna påverkade rörelsekostnaderna under 2013.

Oberoende av det ekonomiska läget fortsätter kunderna att efterfråga kvalitetstjänster. Säkerhet och bränsle-optimering är alltjämt prioriterade frågor.

NMM har för detta ett fullt certifierat energikontrollsystem (och var först bland världens shippingföretag med att få sådan certifiering). Avancerad programvara gör det möjligt att noga följa energiförbrukningen ombord och hjälper teamet att justera driften så att förbrukningen kan sänkas.

Kvalificerade medarbetare bäddar för hög kvalitetsnivå

NMM har som målsättning att attrahera, utbilda och behålla de mest kompetenta medarbetarna i branschen. Detta är fortsatt ett viktigt fokusområde, eftersom kunnig och fullt utbildad personal är ett måste om man ska kunna möta kundernas behov på lång sikt i takt med att deras flottor utvecklas. Att värna säkerheten för företagets medarbetare både på land och till havs är NMMs främsta prioritering, och företaget fortsätter att investera stora summor i utbildningssatsningar och fokusera på att minimera alla risker.

NMM höjer hela tiden ribban för kvalitetskraven och utforskar nya sätt att förbättra och utveckla system och processer. Genom att odla en kultur av kontinuerligt förbättringsarbete vill NMM inte bara leva upp till, utan även överträffa, kundernas förväntningar på driftskvalitet. Utvecklingen av NMMs kundflotta under de senaste åren vittnar tydligt om hur nöjda dessa är, och NMM fortsätter att hjälpa dem att expandera och förbättra sin verksamhet.

Northern Marine Management står väl rustat för att möta alla de utmaningar som branschen har framför sig.

VD-kommentar

Läget i världsekonomin förbättras sakta, men under den närmaste tolvmånadersperioden kommer det fortsatt vara en utmaning att se till både att driftskostnaderna kan hållas inom kundernas snäva budgetramar och att fartygsdriften samtidigt är säker och effektiv. Detta är något som både ägare och förvaltare påverkas av. Störst inverkan under 2014 får förmodligen de stigande kostnaderna för bränsle, besättning och försäkringar samt kostnaderna för att följa de allt strängare regelverken.

NMM har dock ett bra utgångsläge för att kunna hjälpa kunderna genom den fortsatt motiga konjunkturen, eftersom vi har mycket erfarna medarbetare som är inriktade på att leverera förstklassiga tjänster och upprätthålla en optimal driftssäkerhet.

Hugh Ferguson VD Northern Marine Management

Northern Marine Management • Case Clydebank

Ger kadetterna den rätta känslan för Stena

NMM Clydebank Training Centre är nu inne på sitt andra verksamhetsår och blir allt vassare. Från den blygsamma starten med ett fåtal kurser i grundläggande säkerhet för sjöfolk har centret gått till att idag erbjuda heltäckande simulatorutbildningar.

Fokus ligger på sjöfartsutbildningar av hög kvalitet, och under 2013 examinerades fler än 300 färdigutbildade kursdeltagare från skolan. Den externa kundbasen har vuxit i takt med centrets anseende, och vid sidan av Stena-medarbetare tar man nu även emot kursdeltagare från branschjättar som Chevron och Shell.

Vid centret ges kurser i ledarskap för sjöfartsindustrin och simulator­baserade kurser som förbereder ­deltagarna för arbetet på kommando-bryggan eller för elektronisk navigering med flytande last. Centret är ackrediterat både av den brittiska sjöfartsmyndigheten och certifieringsföretaget Bureau Veritas, som har klassat det som högsta branschstandard.

– Eftersom det finns ett så tydligt fokus på kvalitet och utbildning inom NMM är officers­kadetterna givetvis en av våra främsta prioriteringar. För närvarande sysselsätter vi fler än 200 kadetter av olika nationalitet. Det är oerhört viktigt att se till att dessa känner att vi värdesätter dem, säger Dhan Swadi, personalchef på NMM. Därför ser vi till att de får en utbildning som håller en jämn, hög nivå och att de har en mentor under hela programmet, från rekryteringen tills de får sin examen som Officer of the Watch (OOW).

– Tack vare det nya utbildningscentret har vi kunnat ta det här till en ny nivå, eftersom vi nu kan utbilda kadetterna internt. Det ger dem en känsla för Stena och skapar stolthet och lojalitet med företaget. 

NMM bryr sig om sina sjömän! I år kommer också den nya bygg­naden i Clydebank att stå klar, där Chevron Learning and Development Centre ska ta plats. På tvåvåningsbyggnadens entréplan finns de toppmoderna utbildningslokalerna, och en trappa upp sitter NMMs och Chevrons gemensamma bemanningsteam samt kursledare och instruktörer.

Flera stora satsningar har gjorts på det nya centret, bland annat på ett antal simulatorer. Här finns två kompletta kommandobryggs­simulatorer, en komplett maskinrumssimulator, sex minisimulatorer för kommandobrygga och maskinrum, en MAN B&W-motorsimulator, en motor­manövrerings- och kontrollrums­simulator och simulatorer för automation, hydraulik och kylning.

– Centret ska kunna användas av både Stenas och Chevrons sjöfolk. Fler än 30 olika kurser kommer att ges vid centret, öppna för officerare och kadetter från både Chevron och NMM/Stena. Vid centret finns även simulatorstödd kompetens­bedömning, avslutar Dhan Swadi.

Byggnaden väntas stå klar i början på augusti 2014 och kursverksamheten inleds strax efter det.

Nästa i Årsöversikt

STENA TEKNIK

INNOVATIONER FÖR EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET