Koordineringsgrupp

 

Christel Armstrong Darvik

 

Peter Claesson

 

Carl-Johan Hagman

 

Staffan Hultgren

 

Anders Jansson

 

Dan Sten Olsson

 

Martin Svalstedt

 

Tom Welo

 

Stena Sfärens koordinerings-
grupp som representerar ledningen för varje affärsområde

  1. har ansvar för Sfärens strategiska utveckling
  2. ska stödja ökning av Sfärens värde
  3. ska utvärdera betydelsefulla investerings-/desinvesteringsförslag från affärsenheterna
  4. ska ge information om viktiga affärshändelser och evenemang
  5. ska säkerhetsställa Sfärens utveckling genom korsbefruktning
  6. ska upprätthålla och utveckla Sfärens gemensamma värden