Bilden på Dan Sten Olsson är tagen på Valö utanför Göteborg. Bilden är tagen ur filmen Take Care som handlar om Stenas företagskultur.

Koncernchefens reflektioner

Omtanke i varje led ger ökat resultat

Ökade intäkter, vinst, eget kapital, likviditet och värden skapar förtroende för vår framtid. Ett gammalt talesätt säger att ökade intäkter är till för fåfängan, vinst är till för förnuftet, likviditet är för verkligheten och värderingar är för evigt. För oss på Stena bygger förtroende på en kombination av dessa.

Tillväxt i aktiviteter och intäkter

Vår verksamhet fortsätter att expandera. Genom förvärv och en utökad flotta driver Stena Line nu 23 färjelinjer. Fraktverksamheten expanderar tack vare detta stora system av attraktiva linjer. Stena Bulk kontrollerar runt 100 tankfartyg i sin verksamhet inklusive 10 nybyggen som är på väg in. Stena LNG-fartyg opererar till bättre rater. Stena Drilling har med sin höga säkerhet och höga ­tekniska tillgänglighet gått in i ­långsiktiga kontrakt för praktiskt taget varje enhet och har beställt två nya semi-submersible borriggar. Stena Fastigheter, med sin relationsförvaltning som bas, förvärvar och bygger nya bostäder i Sverige samt kommersiella fastigheter i London och Houston. Stena Adactums portfölj av bolag expanderar sin verksamhet och värt att notera är att runt 100 vindkraftverk nu är i drift inom Stena Renewable. Vår totala omsättning har i år ökat med 10%.

Hållbara vinster

Trots en blandad världsekonomi med Europa i recession under större delen av året förbättrades våra finansiella resultat för alla affärsområden utom för Stena Drilling, där två drillingenheter genomförde sina SPS (Special Periodic Surveys) vilka orsakar såväl tid ur operation som ökade kostnader. I termer av vår interna rapportering så ökade vår totala vinst före skatt med MSEK 200 och i IFRS-termer med MSEK 400. Mest anmärkningsvärda är de förbättrade resultaten för Stena Lines verksamhet på Irländska sjön och Nordsjön.

“Vår verksamhet fortsätter att expandera”

Till följd av den hårda konkurrens som råder baserat på lågkostnadsbesättningar, fortsätter våra affärs­enheter att koncentrera sig på att reducera sin kostnadsbas. Denna utmaning kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Att matcha sjunkande priser med lägre kostnader sätter stor press på alla, särskilt som vi samtidigt måste upprätthålla en felfri drift för att skapa nöjda kunder. Att samtidigt hitta nya intäkter är ansträngande, men genomförbart.

Eget kapital, nettovärde och likviditet

Vårt egna kapital inklusive uppskjuten skatt baserat på IFRS redovisning är idag nära SEK 40 miljarder. Utöver detta har vår fartygsflotta betydande icke redovisade övervärden som en buffert mot eventuella plötsliga fall i fartygsvärden.

Vår ledstjärna för risk är att vår likviditet ska vara tillräckligt bra för att klara tre år under värsta tänkbara scenario utan att företaget ska behöva tvingas vidta drastiska improduktiva åtgärder för att rädda situationen. Under början av 2014 refinansierade vi MUSD 1 600 på obligations- och lånemarknaderna. Förfallodagarna för motsvarande lån har till följd av detta utökats med fyra till sju år. Vår likviditetsberedskap som består av outnyttjade faciliteter, kassa, säljbara finansiella placeringar och instrument uppgår per den 31 december 2013 till hälsosamma SEK 12 miljarder. Med de flesta av våra borrenheter på långsiktiga kontrakt, ser de ekonomiska riskerna för Stena de kommande fem åren ut att ha minskat betydligt, även när man tar de värsta tänkbara scenarierna i beaktande.

“Omtanke skapar ett engagemang för service”

Värden

Omtanke, innovation och utförande är ledorden för vår organisation. Vårt utförande mäts i teknisk tillgänglighet, säkerhet, våra kunders lovord, återkommande affärer, kostnader och vinst. Innovation mäts i termer av antal förslag från våra ­medarbetare och andel förslag som genomförs. Innebörden av omtanke är något som vi i dag kämpar med. Kort sagt försöker vi omvandla det uppmärksammade till handling.

Det handlar om att vara bäst när det gäller vår ekonomiska framgång, våra kunders framgång, våra anställdas framgång, våra partners framgång och vår samhälleliga framgång. Så här säger våra medarbetare:

  • Att agera med Omtanke leder till att man delar med sig – vilket stavas Hållbar Utveckling och Fungerande Samarbeten – inom företaget med synliga anställda och leverantörer.
  • Omtanke skapar engagemang för Service och för Kundernas personliga tillfredsställelse som passar kundernas system med nyckeltal och tekniska lösningar.
  • Omtanke driver Excellens – Excellens är inte en handling, det är en vana.
  • Omtanke om finansiella resultat är att bry sig om Vinst, likviditet och underhåll av våra tillgångar.
  • Omtanke om Kompetenssäkring genom kurser och utbildning.
  • Omtanke är mycket mer än bara sju bokstäver på ett papper.

Så – Take Care!

Med dessa ord vill jag tacka alla för Ert stöd och Era engagerade insatser under 2013. Då 2014 verkar bli ett bättre år har vi goda skäl att leva i förhoppning.

Göteborg den 9 mars 2014
Dan Sten Olsson
VD Stena AB

Nästa i Årsöversikt

Shipping, offshore drilling och färjelinjer

UTMÄRKTA RESULTAT I DEN DAGLIGA DRIFTEN OCH förmånliga FARTYGSKÖP